Nystartserbjudande för 2024 | Hemsida och logotyp för endast 17 500kr ex moms. Kontakta oss för mer information på: hej@leandesigns.se

Hemsida & logotyp för 17 500kr ex moms. Kontakta oss på: hej@leandesigns.se

Skapa, leda, lyckas -
Innovativa koncept realiseras

Koncept och projektledning är nyckeln till att omvandla idéer till verklighet. Genom strategisk planering,
effektiv kommunikation och noggrann styrning kan framgångsrika projekt skapas och genomföras.

mölndal beauty studio. Bild på deras svart guldiga logotyp på ett fönster

Koncept & Projektledning

Koncept och projektledning är avgörande för att omvandla idéer till verklighet. Genom att analysera behov, skapa strategier och koordinera resurser kan vi hjälpa er att effektivt genomföra projekt och uppnå målen. Med vår expertis och erfarenhet kan vi optimera processer och leverera framgångsrika resultat.

Vi hjälper dig med ditt projekt

Vi tar hand om hela processen från koncept till projektledning och lansering.

Planering

I detta steg definieras projektets mål och omfattning. Man identifierar även vilka resurser och tidsramar som behövs för att genomföra projektet. En detaljerad plan utvecklas för att styra och organisera arbetet.

Genomförande

Här implementeras projektplanen. Uppgifter tilldelas till teammedlemmar, och arbetsaktiviteter påbörjas enligt den fastställda tidsplanen. Kommunikation och samarbete är nyckelfaktorer för att säkerställa framsteg och hantering av eventuella utmaningar.

Uppföljning

Detta steg innebär att övervaka projektets framsteg, prestationer och budget. Man jämför resultaten med de fastställda målen och identifierar eventuella avvikelser. Uppföljningen möjliggör justeringar och korrigeringar för att säkerställa att projektet fortskrider på rätt sätt.

Avslutning

När projektet är slutfört utvärderas resultaten och man genomför en formell avslutning. Projektets framgångar och lärdomar dokumenteras och delas. Eventuella återstående aktiviteter såsom avslutning av kontrakt och överlämning av projektet till intressenter slutförs också.

mölndal beauty studio. Bild på deras svart guldiga logotyp på ett fönster

Vår arbetsprocess | Steg för steg

Så här jobbar vi i de flesta fall när det kommer till grafiska produkter och arbeten.

Brief

I första steget tar vi fram en brief för just ert företag. I briefen finns en beskrivning om ert företag, era förutsättningar, mål, bransch och målgrupp. Briefen hjälper oss oerhört mycket med att skapa en slutprodukt som uppfyller era mål och passar bra i er bransch.

Undersökning

Vi undersöker marknaden och hur bransch ser ut. För att se vad tonaliteten är och hur vi kan få er att sticka ut i branschen.

Skisser / mockup

Vi gör enklare skisser på er design produkt för att sedan utveckla detta till färdiga mockups som vi visar för er.

Korrektur

När mockupen är klar så får ni möjlighet att komma med feedback och åsikter kring det arbete vi har gjort. Oftast tar det några korrekturer innan man hittar helt rätt.

Sluttouch

Vi sammanställer produkten så att den blir färdig för lansering och skickar den till er i önskade format.

Uppföljning

När projektet är klart så gör vi en uppföljning och ser vad ni tycker om den produkt eller det jobb vi har hjälpt er med.

Boka kostnadsfri konsultation

Fyll i kontaktuppgifter och önskad tid för konsultation, så återkommer vi med en bekräftelse.

Kontaktinformation
Tidbokning